puzzle escape rooms Algemene Voorwaarden

 • Home
 • Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BV PUZZLE ACTIVITIES

Contactgegevens:

Puzzle Activities BV
Jubileumlaan 19
9000 Gent
BTW BE 0656.751.168


Artikel 1: Verplaatsen van een boeking of annulering

Voor boekingen passen wij volgende annuleringsregels toe:

a) Indien de klant wenst te verplaatsen of annuleren (enkel geldig voor escape rooms):

 • REGEL NUMMER 1: Je annuleert NOOIT binnen de 48 uur tot aan jouw gereserveerde slot, via mail! Je belt ons eerst en mailt. Je zorgt ervoor dat wij op de hoogte zijn van deze annulatie en doet daar alle moeite voor. Indien deze stappen niet ondernomen werden, doen wij beroep op onderstaande annulatievoorwaarden en wordt er een kost aangerekend.
 • Annuleren meer dan 1 week voor de dag van de activiteit: 100% terugbetaling (de terugbetaling gebeurt steeds onder de vorm van een cadeaubon, en niet in geld)
 • Verplaatsen meer dan 1 week voor de dag van de activiteit: kostenloos
 • Annuleren minder dan 1 week voor de dag van de activiteit: €50 annulatiekost (+ het restbedrag wordt terugbetaald in de vorm van een cadeaubon)
 • Verplaatsen minder dan 1 week voor de dag van de activiteit: €25 verplaatsingskost binnen 2 maanden na de dag van de originele reservatie. Indien niet mogelijk: wordt €50 annulatiekost voor de reservatie aangerekend + het restbedrag wordt terugbetaald in de vorm van een cadeaubon.
 • Annuleren minder dan 48 uur voor het uur van de activiteit: het betaalde of nog te betalen bedrag voor de reservatie wordt 100% aangerekend als annulatiekost
 • Verplaatsen minder dan 48 uur voor het uur van de activiteit: €50 verplaatsingskost binnen 2 maanden na de dag van de originele reservatie. Indien niet mogelijk: wordt 100% van het betaalde of nog te betalen bedrag voor de reservatie aangerekend als annulatiekost.
 • Indien je het verschuldigde bedrag voor de boeking nog niet betaalde, gelden eveneens de bovenstaande regels: Je moet dus desgevallend alsnog betalen.
 1. COVID: Indien de klant moet annuleren wegens een positief Corona geval binnen de groep, vragen we om een nieuwe datum te vinden zodat we deze reservatie kosteloos kunnen verplaatsen.
 2. Bij deze soort annulatie staat geen beperking op qua tijd maar vragen we wel een bewijs/attest dat je positief teste. Last minute annuleren kan dus.

Annuleren of verplaatsen van de reservatie kan enkel door te BELLEN naar +32 485 23 38 36. Nemen we niet op, stuur ons dan een mailtje naar [email protected]

Met minder aanwezig dan u aanvankelijk had geboekt? Geen probleem. Het geld terugstorten kunnen we niet maar we geven wel het verschil in de vorm van een cadeaubon. Om hier gebruik van te maken moet je zelf een mailtje sturen naar [email protected]

b) Indien de klant wenst te verplaatsen of annuleren (enkel geldig voor de Escape Wandeling):

 • De Escape Wandeling speel je wanneer je wenst. Annuleren is dus niet mogelijk aangezien je zelf een andere datum kunt kiezen. Terugbetalingen zijn dus ook niet mogelijk.

c) Indien Puzzle de escape rooms of wandeling annuleert: 100% terugbetaling

d) COVID: Indien de klant moet annuleren wegens een positief Corona geval binnen de groep, vragen we om een nieuwe datum te vinden zodat we deze reservatie kosteloos kunnen verplaatsen. Bij deze soort annulatie staat geen beperking op qua tijd maar vragen we wel een bewijs/attest dat je positief teste. Last minute annuleren kan dus. De nieuwe reservatie moet binnen de 3 maanden vanaf de originele reservatiedatum plaatsvinden. Indien niet mogelijk: €50 annulatiekost (+ het restbedrag wordt terugbetaald in de vorm van een cadeaubon)


Artikel 2: Afspraken tijdens je bezoek

a) Puzzle escape rooms houdt zich aan een vast tijdschema. Om deze reden behouden wij ons het recht om de toegang te weigeren van groepen die meer dan 15 minuten na het aanvangsuur van de activiteit arriveren. De medewerkers van Puzzle escape rooms beoordelen of er eventueel toch nog gestart kan worden bij laattijdige aankomst. Er is dan geen recht op terugbetaling (onder welke vorm dan ook).

b) In de kamer zijn camera’s en microfoons aanwezig, die door ons gebruikt worden om het spel op te volgen: het doel bestaat erin de timing van het spel te respecteren en de veiligheid van de deelnemers te garanderen. Bij het betreden van een kamer geeft men hier dan ook de Algemene voorwaarden toestemming voor. De aanwezigheid van de camera’s werden officieel geregistreerd.

c) Puzzle escape rooms behoudt zich het recht om elke groep te weigeren op een gegronde basis. Dat kan zijn omdat personen duidelijk dronken zijn, de medewerkers zich bedreigd voelen, … Er is dan geen recht op terugbetaling (onder welke vorm dan ook).

d) Opnames van welke aard, met welk toestel dan ook, zijn absoluut verboden. Mochten medewerkers van Puzzle escape rooms merken dat er opnames gemaakt worden in de escape rooms, dan behoudt Puzzle escape rooms het recht de activiteit definitief stop te zetten en de opnames te verwijderen of in beslag te nemen. Indien de opnames werden gedeeld via het internet, wordt een schadevergoeding gevorderd.

e) Eventuele toegebrachte schade zal volledig verhaald worden op de veroorzaker ervan, vermeerderd met EUR 50 administratiekosten. Schade aan de escape room kan immers een negatief effect hebben op de spelervaring van de teams die na je komen.

f) Eventueel genomen teamfoto’s worden op onze Facebookpagina gepost. Wij zetten deze foto niet online (of verwijderen hem) op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer(s).


Artikel 3: Algemene bepalingen

a) Bij eventuele disputen is de rechtbank van het district van Puzzle Activities BV bevoegd.

b) Puzzle escape rooms is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of diefstallen. Wij voorzien afsluitbare lockers om diefstal te voorkomen. Het gebruik ervan is op eigen risico.

c) Alle puzzels, raadsels, … zijn eigendom van Puzzle Activities BV en mogen op geen enkele manier gekopieerd of vermenigvuldigd worden.

d) Facturen kunnen op aanvraag opgemaakt worden en zijn ten laatste betaalbaar 10 kalenderdagen na factuurdatum of op de dag van de activiteit (vroegste datum is van toepassing). Iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 2% per maand meebrengen voor de debiteur, verhoogd met een administratieve kost van EUR 40.

e) Puzzle escape rooms is een merk van Puzzle Activities BV, en mag niet zonder toestemming van Puzzle Activities BV gebruikt worden in welke communicatie en onder welke vorm dan ook.

f) Wij gebruiken verschillende software om onze dienstverlening te ondersteunen (Exact online, Bookeo, Mailchimp, Lightspeed, …)

Wij gaan om met je persoonsgegevens zoals dat bepaald wordt in de GDPR wetgeving (General Data Protection Regulation):

 • Persoonsgegevens die Puzzle Activities BV opvraagt, zullen enkel voor het doeleind gebruikt worden dat duidelijk omschreven wordt in de software of om met je in contact te treden om een zo goed mogelijke service te bieden:
 • Persoonsgegevens die je meedeelt om een boeking te maken, zullen enkel voor dat doeleind gebruikt worden.
 • Persoonsgegevens die je optioneel meedeelt om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, zullen enkel voor dat doeleind gebruikt worden.
 • Persoonsgegevens die je optioneel meedeelt om je in te schrijven voor belevingsemails, zullen enkel voor dat doeleind gebruikt worden.
 • Persoonsgegevens die je optioneel meedeelt om een planning aan te maken of eraan deel te nemen, zullen enkel voor dat doeleind gebruikt worden.
 • Wij vragen niet meer gegevens op dan nodig om een goede werking te waarborgen.
 • Wij geven of verkopen deze info niet door aan derden.
 • Je hebt het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen.
 • Je gegevens worden enkel digitaal bijgehouden en zijn beveiligd.
 • Je gegevens die gebruikt worden voor de boekingen worden automatisch na 2 jaar verwijderd.
 • De gegevens die je als klant meegeeft om te boeken, optioneel meegeeft om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, optioneel meegeeft om je in te schrijven voor de belevingsemails of optioneel meegeeft voor het aanmaken van of deelnemen aan een planning, worden opgeslagen op aparte databanken en zijn volledig gescheiden.

g) De boeker gaat akkoord met deze algemene voorwaarden voor alle leden van zijn/haar team.

h) Puzzle Activities BV behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.


Artikel 4: Reglement aanbod partnerrestaurants

a) Puzzle escape rooms werkt met een aantal restaurants een aanbod uit, waarbij de klanten van Puzzle escape rooms een voordeel genieten, als ze het restaurant in kwestie bezoeken. Puzzle escape rooms is niet verantwoordelijk voor de goede uitvoering van dat voordeel, noch voor welke dienstverlening dan ook wegens dat restaurant. Er kan dan ook onder geen enkele beding verhaal gehaald worden bij Puzzle escape rooms, bij (vermoedelijk) falen van het restaurant.

b) Puzzle escape rooms fungeert als meldpunt voor dwalingen en zal niet nalaten samenwerkingen met restaurants te stoppen om de kwaliteit van de dienstverlening naar haar klanten toe te bewaken


Artikel 4: Cadeaubonnen, sponsorbonnen en kortingscodes

a) Cadeaubonnen kun je gebruiken als betaalmiddel online, niet ter plaatse. Dit kan gecombineerd worden met een kortingscode of een sponsorbon.

b) Sponsorbonnen zijn nooit cumuleerbaar met andere sponsorbonnen of kortingsbonnen

c) Kortingscodes kun je ingeven tijdens het reserveren van een boeking. Het overige bedrag betaal je online of ter plaatse of met een cadeaubon online

NEWSLETTER Ontvang gratis jouw verjaardagscadeau!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.